ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : o73-571-569

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก คืออะไรคะ

ตอบ: ” การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.